Registrace nového vozu

Registr vozidel je stará známá instituce pro každého, kdo vlastní nebo kdy vlastnil automobil, ať už nový nebo ojetý. Registr vozidel je státní instituce spadající pod ministerstvo dopravy, která má na starosti evidenci veškerých aktivit spojených s automobily jako jsou například:

  • Registrace nových či ojetých vozů
  • Registrace vozů dovezených ze zahraničí
  • Změna vlastníka vozu nebo změna barvy vozu
  • Přestavba vozu na LPG neboVýdej SPZ

Podstatné náležitosti

Pokud chcete zaregistrovat vaše nové vozidlo, musíte předložit úředníkům v registru vozidel požadované doklady a zaplatit správní poplatek. Jako doklady, bez kterých nebude žádost úspěšná a vaše vozidlo tak nebude moci být uvedeno do provozu na pozemních komunikacích státní aparát řadí následující dokumenty:

  • Doklad o zákonem povinném pojištění odpovědnosti za provoz vozidla
  • Technický průkaz k vozidluKupní smlouvu či jiný doklad, z něhož vyplývá zákonné nabytí automobilu
  • Útržek o zaplacení správního poplatku (jeho výše se liší v závislosti na druhu zapisovaného vozidla)
  • Občanský průkaz či další doklady ověřující totožnost

Lhůta k registraci

Žadatel, tedy vlastník automobilu, který jej chce provozovat na pozemních komunikacích na území Česka, musí žádat o registraci dříve, než začne automobil provozovat. Úředníci musejí žádost posoudit a rozhodnout dle zákona maximálně ve lhůtě třiceti dnů.

Správní poplatek

Správní poplatek je součástí žádosti o zaregistrování vozidla do registru vozidel a jeho výše se liší v závislosti na typu vozidla, který chceme přihlásit, a to následovně:

Malý motocykl do 50 kubických cm 300 Kč
Ostatní motocykly 500 Kč
Motorová vozidla 800 Kč
Přípojná vozidla s hmotností do 750 kg 500 Kč
Ostatní přípojná vozidla 700 Kč

tlakové hrnce tescoma chce každy, povinné ručení porovnání na fabii,  3d vizualizace dělat grafické studio 

Registr vozidel